06:⁰⁰ — organizmni uyg’otish uchun kortizol darajasi ortadi;
07:⁰⁰ — melatonin ishlab chiqarish to’xtaydi;
09:⁰⁰ — jinsiy gormonlarni eng yuqori ishlab chiqarilish vaqti;
10:⁰⁰ — aqliy faollik cho’qqisi;
12:⁰⁰ — harakatlarni muvofiqlashtirishni eng yaxshi darajasi;
15:³⁰ — eng yaxshi reaksiya vaqti;
17:⁰⁰ — yurak-qon tomir tizimi va mushaklari elastikligini eng yaxshi vaqti;
19:⁰⁰ — eng yuqori qon bosimi va eng yuqori tana harorati;
21:⁰⁰ — melatonin tanani uyquga tayyorlash uchun ishlab chiqariladi;
22:⁰⁰ — ovqat hazm qilish tizimi ishi tinchlanadi, chunki tana uyquga tayyorlanadi;
02:⁰⁰ — eng chuqur uyqu;
04:⁰⁰ — eng past tana harorati.