Okardionchi bo'lishiga bir bahiya qolgan Putin

Vladimir Putin xamda uning ota-onasi Vladimir Spiridonovich va Mariya Ivanovna xaqida ozgina haqiqat.

Okardionchi bo'lishiga bir bahiya qolgan Putin

Putinning otasi Vladimir Spiridonovich xayotda ancha ko’ngilchang va yumshoqtabiat inson bo’lgan. Shuning bilan birga u musiqani yaxshi ko’rgan va o’g’lini okardionchi bo’lishini istagan!
Onasi Mariya Ivanovna Shelomova esa, qatiyatli, intiluvchan, ijodkor, qiyinchiliklardan qo’rmaydigan, mehnatkash, ayol bo’lgan.
Aynan onasi Putinni harbiylikka, dengizchilik, uchuvchilikka qiziqtirgan…
Bundan kelib chiqadiki, Prezidentga xarakteri onasidan o’tgan va shu bilan birga turush turmushi ham onasining xuddi o’zi edi!