Nega bananga stikerlar yopishtirilishidan xabardormisiz?

Agar ular 3 yoki 4 raqamlari bilan boshlanadigan 4 xonali kodga ega bo’lsa, demak bu banan yetishtirishda o’g’itlar va pestitsidlardan foydalanishni nazarda tutadi.

Agar mahsulotda 9 raqamidan boshlanadigan 5 xonali kod bo’lsa, demak, mahsulot an’anaviy ravishda yetishtirilgan.

Agar mahsulotda 8 raqamidan boshlanadigan 5 xonali kod bo’lsa, demak, mahsulot genetik jihatdan modifikatsiyalangan.