1. Apple

Brend qiymati   205.5 mlrd AQSh dollar

Brend qiymatining o’tgan yilgiga nisbatan o’sish darajasi  17%

Faoliyat sohasi Texnologiya

 

2. Google

Brend qiymati  167.7 mlrd AQSh dollar

Brend qiymatining o’tgan yilgiga nisbatan o’sish darajasi  27%

Faoliyat sohasi  Texnologiya

 

3. Microsoft

Brend qiymati  125.3 mlrd AQSh dollar

Brend qiymatining o’tgan yilgiga nisbatan o’sish darajasi  20%

Faoliyat sohasi  Texnologiya

 

4. Amazon

Brend qiymati  97.0 mlrd AQSh dollar

Brend qiymatining o’tgan yilgiga nisbatan o’sish darajasi  37%

Faoliyat sohasi  Texnologiya

 

5. Facebook

Brend qiymati  88.9 mlrd AQSh dollar

Brend qiymatining o’tgan yilgiga nisbatan o’sish darajasi  –6%

Faoliyat sohasi  Texnologiya

 

6. Coca-cola

Brend qiymati  59.2 mlrd AQSh dollar

Brend qiymatining o’tgan yilgiga nisbatan o’sish darajasi  3%

Faoliyat sohasi  Ichimliklar

 

7. Samsung

Brend qiymati  53.1 mlrd AQSh dollar

Brend qiymatining o’tgan yilgiga nisbatan o’sish darajasi  11%

Faoliyat sohasi   Texnologiya

 

8. Disney

Brend qiymati  52.2 mlrd AQSh dollar

Brend qiymatining o’tgan yilgiga nisbatan o’sish darajasi  10%

Faoliyat sohasi  Ko’ngilochar mahsulotlar sanoati

 

9.  Toyota

Brend qiymati  44.6 mlrd AQSh dollar

Brend qiymatining o’tgan yilgiga nisbatan o’sish darajasi  0%

Faoliyat sohasi  Avtomobillar

 

10. McDonald’s

Brend qiymati  43.8 mlrd AQSh dollar

Brend qiymatining o’tgan yilgiga nisbatan o’sish darajasi   6%

Faoliyat sohasi  Restoranlar