Televizor bolaning nutqiga ta'sir qilishi mumkinmi?

Ha.Televizordan ko’p yoki doimiy foydalanish (nafaqat televizor, balki barcha turdagi gadjetlar) nutq va umumiy rivojlanishga salbiy ta’sir qiladi.

Bola bir yarim yoshga to’lgunga qadar ekranli gadjetlardan foydalanish tavsiya etilmaydi.

Bir yarim yoshdan boshlab rejali tarzda gadjetlar bilan muomala qilish madaniyatini shakllantirish mumkin. Ammo yuqori sifatli materiallardan foydalanish maqsadga muvofiq. Tajovuzkor animatsiyalar va tez o’zgaruvchan rasmlarni cheklagan ma’qul.