“Kerak bo'lsa-chi, original…” (video)

Hech kim qilmagan. Qilmasa ham kerak. Shuning uchun tarixda qoladi. Yana-chi, tarixda qolish uchun Amerika ochish shart emas. Shundoq kelinni eshakda olib kelasan, qarabsanki, tarix zarvaraqlarida sening noming oltin harflar bilan yozilib turibdi… Ey, farosatingga qoyil!..