Hammaning sevimli «Doktor» kolbasasi. (Doktorskaya kolbasa)1917 yil

«Doktor» kolbasasi 1936 yil Stalinning buyrug’i bilan shunday nomlangan. Kompozitsiya shifokorlar tomonidan «fuqarolar urushi va podshohlik despotizmi natijasida sog’lig’iga putur yetkazgan» bemorlarni davolash uchun maxsus ishlab chiqilgan. 1 kg kolbasaga: 250 gr. premium mol go’shti, 700 gr. yarim semiz cho’chqa go’shti, 30 gr. tovuq tuxumi, 20 ml sigir suti kerak bo’lgan.