«Bozorboy tekshirib ko'rdi. Bir gramm selitra yo'q. Abdullajonning karomati bo'lsa kerak. Hurmat bilan, Rais bobo…» (foto)

«Bozorboy tekshirib ko'rdi. Bir gramm selitra yo'q. Abdullajonning karomati bo'lsa kerak. Hurmat bilan, Rais bobo…» (foto)

«Bozorboy tekshirib ko'rdi. Bir gramm selitra yo'q. Abdullajonning karomati bo'lsa kerak. Hurmat bilan, Rais bobo…» (foto)
loading…