Yaponlarning ajabtovur odati

Yaponlarni agar ishda boshliqlari xafa qilib qo’yishsa, uyiga qaytgach, boshliqning qiyofasiga o’xshash qo’g’irchoq yasab, uni alamidan chiqquncha do’pposlashadi.

Bu bilan o’zidagi asabiy zo’riqishni haydab, jahlidan tushishadi. Ayrim yaponlar esa bunday xafagarchilik paytida boshliqning suratini qog’ozga chizib, uni tepkilab alamidan chiqadi. Ba’zilari esa boshliqning ismini yozib, undan boplab o’ch olish maqsadida qog’ozni choyshabning tagiga solib ustida uxlasharkan. Ertalabgacha qog’oz yirtilib, titilib ketib, haligi yapon xuddi boshlig’idan o’ch olganday ancha yengil tortar ekan.