Yaponlar haqiqati

Yaponiyada agar ishchi yoki xodim ish vaqtida uxlab qolsa uni maqtashadi, xatto premiya xam berishadi, uxlab qolish ishchining ko’p ishlaganini belgisi xisoblanadi

Ishxonalarda soat 13:00 dan 16:00 gacha uxlab olish uchun imkoniyatlar yaratilgan.