Barokko uslubi o’ziga hos serhashamlik, ulug’vorlik, soyalar o’yini, ko’rinish elementlarining murakkabligi va dabdabali ko’zgular bilan boshqalardan ajralib turadi.

Serhasham va jimjimador barokko uslubi

Serhasham va jimjimador barokko uslubi

Bu uslubda ola-bula drapirovkali va dumaloqsimon oyoqlarga ega divanlar interyerning muhim qismi sanalib, bir vaqtning o’ziga qulaylik va saroy muhitini berishi bilan ahamiyatlidir. Bu o’rinda devorga osib qo’yiladigan suratli gilamlarning o’rni ham juda muhim.

Serhasham va jimjimador barokko uslubi

Serhasham va jimjimador barokko uslubi

Haykallar, ko’za, xum va serhasham servizlar ushbu uslubning muhim detallari sanaladi. Shuningdek yorqin bo’yoqlar, yarimoltin buyum va hashamatning yorqin namunalari aynan ushbu uslubga hosdir.

Serhasham va jimjimador barokko uslubi

Serhasham va jimjimador barokko uslubi