Oy kuni yetib tug'ulgan chaqaloqlar uchun jismoniy ko'ratkich normalari

Tana uzunligi normada – 46-56 sm(1 yoshda 74-76sm)

Tana vazni normada –  2500-4000g(6 oylikda 7300-8800g, 1 yoshda 9700  — 11200gr )

Bosh aylanasi normada- 34-36 sm(1 yoshda 46-48 sm)

Ko’krak aylanasi normada – 33-35 sm(1 yoshda 48-50sm)