«Aql tishlari» deyilishiga sabab shuki, bu tishlar insonda qolgan tishlarga qaraganda kech chiqadi va bu holat kishining aqliy yetuk yoshga yetganida ro’y beradi.

Bu tishlar kishida istalgan yoshda chiqishi mumkin. «Aql tish»larining asosiy xususiyati shundaki, ularning sut tishlari bo’lmaydi va birdaniga ildiz tish sifatida shakllanadi.

«Sog’lom hayot»