Mersedes logotipi bir asr oldin ishlab chiqilgan bo’lsada, deyarli o’zgarmagan. Undagi uch qirrali yulduz kompaniyaning yerda ham, samoda ham,dengizda ham yetakchilik qilishini bildiradi.