“Menga maza! Ish yo'q, o'qish yo'q, xotin, bola-chaqa yo'q…”

“Menga maza! Ish yo'q, o'qish yo'q, xotin, bola-chaqa yo'q…”