Bu hodisa mutlaqo g’ayritabiiy ko’rinadigan noyob manzaradir. Ammo bu hodisa oddiy tushuntiriladi. Past haroratlarda havoda muz kristallari paydo bo’lganda, ularga tushadigan yorug’lik aks etadi, shuning uchun yorug’lik ustuni ko’rinadi. Bunday holda, tabiiy va sun’iy yorug’lik manbalari yorug’lik vazifasini bajarishi mumkin.

Qishda bu hodisani ko’pincha Niagara sharsharasida ko’rish mumkin. Agar palapartishlikdan bug’langanda tuman ichida muz kristallari paydo bo’lganda va ulardan yorug’lik aks etganda, havoda shunday yorug’lik ustunlarini ko’p ko’rish mumkin.