Ideal tana vazni yosh va jins kesimida qanchaligini bilib oling!

Shifokor Ulug’bek O’roqov:

O’g’il bolalar uchun:

135 sm – 35 kg
140 sm – 43 kg
142 sm – 47 kg
148 sm – 50 kg
152 sm – 53 kg
156 sm – 54 kg
160 sm – 57 kg
164 sm – 60 kg
168 sm – 63 kg
172 sm – 64 kg
176 sm – 67 kg
180 sm – 70 kg
184 sm – 74 kg
188 sm – 77 kg
192 sm – 81 kg
196 sm – 86 kg
200 sm – 91 kg

Qiz bolalar uchun:

135 sm – 33 kg
140 sm – 41 kg
142 sm – 44 kg
148 sm – 46 kg
152 sm – 48 kg
156 sm – 50 kg
160 sm – 52 kg
164 sm – 55 kg
168 sm – 58 kg
172 sm – 61 kg
176 sm – 64 kg
180 sm – 67 kg
184 sm – 70 kg
188 sm – 74 kg
192 sm – 78 kg

«Sog’lom hayot»