1818 yili Sumatra oroliga borgan tadqiqotchilar doktor Jozef Arnold va Tomas Stafford Rafflez ilk bor dunyodagi eng yirik gulga duch kelishdi. Uning 1 m keladigan diametri, 5 sm qalinlikdagi gultojbarglari, rangi, poyasi va bargining yo’qligi, qo’lansa hidi kuzatuvchilarda katta qiziqish tug’diradi. Tekshirishlar bu gulni boshqa o’simlikning uzun po’stlog’i orasida kirib olib, uning shirasi hisobiga yashashini ko’rsatdi. O’simlik uni topgan olimlarning nomi bilan Raffleziya Arnoldi deb ataladi.