-Odamning barmoq izlari singari har bir kishi tilining izi ham mutlaq o’ziga xosdir va boshqa hech kimnikiga o’xshamaydi.

– Erkaklarning taxminan 10, ayollarning 8 foizi chapaqay.

– Ko’z yoshi tarkibida lizotsim fermenti mavjud bo’lib, u ko’p bakteriyalarni yo’qotishga qodir.

– Inson tanasining yarim soatda sarflaydigan energiyasi yarim litr suvni qaynatishga sarflanadigan energiyaga teng.

– Burun va lablar orasidagi joy nomi – burun tarnovi deb ataladi.