YaPONChA MULOZAMAT SIRLARI…

 

Yapon tilida “men” va “sen” so’zini anglatuvchi nechta so’z borligini bilasizmi?

Yapon tilida odat bo’lib qolgan olmoshlar yo’q, “men” yoki “sen” tushunchalarini suhbat mavzusidan va suhbatdoshingizni ijtimoiy maqomi, jinsi, yoshidan kelib chiqib turli o’nta usullar bilan ifodalashingiz mumkin. Masalan, rasman “men” har ikkala jins uchun ham “vatasi” degan ma’noni anglatadi, norasman holatda esa erkak “ore” degan so’zni qo’llaydi, ayol – “atay”, o’smir qizcha – “uti”. Murakkab yapon odob-axloq qoidalari  faqat olmoshlarni to’g’ri talaffuz qilish bilan cheklanmasdan, fe’lning muloyim shakli, alohida sifat va old qo’shimchasiga e’tibor berishni ham talab etadi.

loading…