Qanday qilib sifatli, yaxshi pishgan tarvuz tanlash mumkin?

Yaxshi va pishgan tarvuz katta, lekin yengil bo’ladi!Chunki pishib yetilish jarayonida uning zichligi kamayadi va u bo’shashadi. Agar tarvuz kichik va og’ir bo’lsa, u hali pishmagan.

Pishmagan tarvuzda pishgan tarvuzga qaraganda 2,5 barobar ko’proq nitrat bo’ladi, ya’ni 1 kg tarvuz uchun taxminan 200 mg nitrat to’g’ri keladi. Nitratlarning xavfliligi shundaki, ularning bir qismi nitritlarga aylanib, gemoglobinni kislorod tashishiga to’sqinlik qiladi..

Shu tufayli metabolizm buziladi, markaziy asab tizimi, immunitet va jigar zararlanadi. Bolalar nitritlarga ayniqsa sezgirdir.