– Har kuni 4 donadan pista yeb turish, kishiga quvvat bag’ishlaydi.

– Tarkibidagi yuqori antioksidantlik xususiyati va aminokislotalarga boyligi sababli suyaklarni mustahkamlaydi.

«Sog’lom hayot»