Karfagenliklarning ahmoqona qurbonliklari

Karfagenliklar ommaviy qurbonliklar bilan mashhur bo’lishgan. Ular xudolarga (o’zlari to’qib chiqargan) qullarni emas, balki zodagon oilalarning farzandlarini qurbonlik qilishgan. Rim bilan urush paytida ko’ngilsizlik sodir bo’lsa, Karfagen hukmdorlari bir vaqtning o’zida 200 ta bolani qurbon qilishgan. To’g’ri, bu ularga yordam bermagan va Karfagen vayron bo’lgan.