Buni qarangki, Braziliya atamasi yaralishida arab savdogarlarining qo’li bor ekan.
1500 yilgacha arab savdogarlari Portugaliyaga qizil daraxt-pau-brazilni (port. pau-brasil-qizil cho’g’) yetkazar edilar. Daraxt Prtugaliyaga janubiy-sharq osiyo yerlaridan keltirilar edi.
1498 yilda portugaliyalik, Pedru Kabral boshchiligida ilk bora Braziliya yerlariga keladilar va o’sha yerdagi Sezalipiniya daraxtiga ko’zlari tushadi. Daraxt, arablarning daraxtiga o’xshab ketar edi va konkistadorlar u joyni Braziliya (port.Terra do Brasil) deb nomlay boshlagan ekanlar.