Ha to’g’ri o’qidingiz. Bu «chaqib» oladigan gap emas.
Asab tizimini tinchlantirish uchun til uchini (20 martagacha) yengil tishlash kerak ekan. Bu irodani mustahkamlab, og’ir vaziyatlarda sabr-bardoshli bo’lishga yordam berarkan.

Yoshi ulug’lar «Janjal paytida tilingni tiyib bir gapdan qol», deb bejiz aytishmas ekan-da! Nima deysiz?

SoglomHayot