Pashsha filga yaqin borib bor ovozda qichqirdi:

— Hozir bir urib koronavirusga yo’liqtirib qo’yaymi???

loading…