Kiyimidan o'g'il-qizligini farqlab bo'lmaydigan yoshlar

– Zamonaviy yoshlar dahshat kiyinishmoqda! Masalan, mana bu yigit…

– Bu mening qizim…

– Kechirasiz, siz uning otasi ekanligingizni bilmabman.

– Yo’o’o’q, men onasiman!..

Begoyim Parpiyeva