* * *

 

Ertug’rul mo’g’ullar bilan savash qilib, charchab, chodiriga qaytibdi. Ichkariga kirsa, chodirning o’rtasida xotini Halima turganmish. Ertug’rulni ko’ribdi-yu, yugura kelib bo’yniga osilibdi va debdi:

— Ax, Artug’rul, sana janim kalkan o’lsun! Ax Artug’rul, sana janim kurban o’lsun!

Ertug’rul unga qara-ab turibdi-da, javob beribdi:

— Bilirim, Halime, bilirim! Lakin bunnan g’ayri har kas yalan so’ylasin-da, churban o’lsun!