«Yaponlarning aytishicha har birimizning Uch yuzimiz bor ekan.
Birinchisini dunyoga ko’rsatamiz,
ikkinchisini yaqin do’stlar va oilamizga ko’rsatamiz,
uchinchisini esa hech qachon, hech kimga ko’rsatmaymiz. Ana o’sha bizning haqiqiy aksimiz»