O'xshash chehralar

Xonanda Ilhom Farmonovning o’g’li – Islom Farmonov Birinchi Prezidentimiz Islom Karimovning qiyofadoshini uchratib qoldi.

O'xshash chehralar