O’rdak polaponi (jo’jasi) tug’ilganidan (tuxumni yorib chiqqanidan) keyin birinchi ko’rganini o’zining onasi deb hisoblaydi. Bu hodisa fanda o’rdak sindromi deb yuritiladi.

O'rdak sindromi haqida bilasizmi?