Nega kuchli hissiy holatda tomoqqa narsa tiqilganday tuyuladi?
Ayni o’sha vaqtda vegetativ asab tizimingiz stress bilan kurashayotgan bo’ladi. Bu esa organizmni kislorod bilan maksimal darajada boyitishga intiladi. Bunda sizni tezroq nafas olishingiz uchun tomog’ning bir qismi kengayadi va shu sababli, tomog’idagi «tiqilish» hissi paydo bo’ldi.
Ayni o’sha vaqtda vegetativ asab tizimingiz stress bilan kurashayotgan bo’ladi. Bu esa organizmni kislorod bilan maksimal darajada boyitishga intiladi. Bunda sizni tezroq nafas olishingiz uchun tomog’ning bir qismi kengayadi va shu sababli, tomog’idagi «tiqilish» hissi paydo bo’ldi.