Arterial bosimni oddiy tabassum bilan 10 mil.sim. ustunigacha tushirish mumkin.

Sog’lom odam kulganda 40 ga yaqin muskul ishlaydi.

Psixiatriyada kulguga qarab ham depressiya yoki shizofreniya darajasini aniqlash mumkin.