Kulgu salomatlikka foyda

Arterial bosimni oddiy tabassum bilan 10 mil.sim. ustunigacha tushirish mumkin.

Sog’lom odam kulganda 40 ga yaqin muskul ishlaydi.

Psixiatriyada kulguga qarab ham depressiya yoki shizofreniya darajasini aniqlash mumkin.