1922 yil 29 dekabrda Moskvadagi „Katta“ teatrda SSSRni tashkil etish to'g'risidagi shartnoma imzolangandi…

1922 yil 29 dekabrda Moskvadagi „Katta“ teatrda SSSRni tashkil etish to’g’risidagi shartnoma imzolangandi.

Imzolashda to’rt respublika: RSFSR, Ukraina SSR, BSSR va ZSFSR Sovetlari qurultoylari delegatsiyalarining konferensiyasi bo’lib o’tdi.

1922 yil 30 dekabrda, ya’ni bugun shartnoma tasdiqlandi va kuchga kirdi. 30dekabrr SSSR tuzilgan sana hisoblanadi.

Shartnoma muqaddima va 26 banddan iborat edi. Shunisi e’tiborga loyiqki, 26 bandda respublikalarning SSSR tarkibidan erkin chiqish huquqi mustahkamlangan.