Tabassum

Yaqindagina haydovchilik guvohnomasini olgan yigit mashinasini burib olishga qiynalib tursa, bir yosh bola o’tib qolibdi:
– Hoy bola, mashinamni haydayman, qa¬rab tur. Agar simyog’ochga tegsa aytasan, xo’pmi?
– Xo’p bo’ladi, haydang, haydayvering, – debdi bola.
Bir vaqt «qars» etgan ovoz chiqsa:
– Tegdi amaki, – dermish.