Jingalak shakl berish vositalaridan tez-tez foydalanib turish sochlarni salomatligini yomonlashtiradi!

Bu odamlarni tez – tez takrorlash sochlar holatiga yomon ta’sir ko’rsatadi!

Quritgich, dazmol va shu kabi boshqa vositalar sochdagi namlikni bug’ tarzida chiqarib, natijada quruq va sinuvchan holatga tushirib qo’yadi.

Sinovchan bo’lib qolgan sochlarni holatini tiklash mumkinmi?

Agar ushbu vositalaridan doimiy ravishda foydalanib turishni istasangiz, issiqlik ta’siridan himoya qiluvchi sprey va gellarni sochlarning uzunligi bo’ylab sepish yoki surtishingiz lozim.

Ushbu vositalar hatto shakl berish davomida ham sochning quruq va sinuvchan holatiga tushib qolishidan himoya qiladi.