Nosog’lom turmush tarzi tufayli umrimizning o’rtacha bir necha o’n yilligini yo’qotamiz. Ular quyidagi odatlar tufaylidir:

 

Surunkali uyqusizlik ……………….-5 yil;

Passiv turmush tarzi…………………………-6 yil;

Ortiqcha vazn…………-8 yil;

Yuqoriqon bosimi…………………….-10 yil;

Bir kunda 20 ta va

undan ko’p tamaki chekish………………………-10 yil;

Spirtli ichimliklarni

doimiy ichish…………..-23 yil.

 

Manba: @Tafakkur3