Nima uchun kimdir kimnidir «u yaxshi inson» desa aslo ishonmaslik lozim30980141 — silhouette of male person against a colorful horizon.

Kimdir kimnidir «u yaxshi inson» desa aslo ishonmaslik lozim. Yoki aksincha, kimdir ayni o’sha insonni «u yomon inson» desa ham ishonmaslik kerak.

Chunki siz yaxshisiz – kimdir birov uchun. Va boshqa birov uchun esa – siz yomon odamsiz. Axir har qanday kazzob o’ziga o’xshagan boshqa bir kazzobni «yaxshi inson» deb ataydi. «Yaxshi» va «yomon» tushunchalari nisbiydir.

Nima uchun kimdir kimnidir «u yaxshi inson» desa aslo ishonmaslik lozim
loading…