Mashinaga qovun ortishni san'at darajasiga olib chiqqan dehqon (foto)

Mashinaga qovun ortishni san'at darajasiga olib chiqqan dehqon (foto)