Mana shunaqa yoti-i-ib ishlasang! (Video)

Rosa mazza qilasan-da. Buning ustiga, sening mana shunaqa ishlaganing uchun otning kallasiday maosh ham berishadi. Ishonavering!