«Ikkalangdan bittang aniq menikisan!» (Video)

«Menikisan, menikisan, shoshma, menikisan! Yo’q, meniki emas ekansan. O’l, bir-biringning go’shtingni yeb! Hatto men ham oralaringga tushmayman!..»