«Eh, Shodmonov… Qovun tushirding-ku…» (Foto)

«Eh, Shodmonov… Qovun tushirding-ku…» (Foto)