Chumoli yer ostiga to'plagan don nega unib chiqmaydi?

Yerga tushgan har don unib chiqadi. Nima uchun chumoli yer ostiga to’plab qo’ygan donlar unib chiqmaydi?

Olimlar o’rganib ko’rishsa, chumoli yer ostiga to’plagan don va urug’larni ikkiga bo’lib qo’yar ekan. Urug’lik don ikkiga bo’lib qo’yilsa, yer har qancha unumdor bo’lmasin, unib chiqmas ekan. Lekin ma’lum bo’lishicha, chumoli kashnich donini ikki emas, to’rt bo’lakka bo’lib qo’yar ekan. Taajjubga tushgan olimlar kashnich urug’i ustida tajriba o’tkazib ko’rishsa, ajoyib kashfiyot qilishdi. Kashnich doni ikkiga bo’linsa ham o’sib chiqaverar ekan, to’rt bo’lakka bo’linsagina o’sib chiqmas ekan. Chumoliga buni o’rgatgan Alloh har qanday aybu nuqsonlardan pokdur!

Karim Bahriyev

loading…