Bu fakt

AQShda gazon o’radigan moslamalardan foydalanishni boshlashlaridan oldin, maysalarni qo’ylar yordamida kaltalatib turishgan.
Qo’ylar maysani pastki qismini yemay qoldirishadi va o’ziga xos maysa o’rgich vazifasini o’tashadi.

Uddaburon tadbirkorlar esa qo’ylarni ijaraga berish bilan shug’ullanishgan. Ham qo’yni qorni to’yadi ham pul ishlashadi…