40 qator mashina sig'adigan avtomagistral yo'l (foto)

AQSh hududida har bir yo’nalishga 20 qatordan, jami 40 qator mashina sig’adigan avtomagistral bor.
40 qator mashina sig'adigan avtomagistral yo'l (foto)

40 qator mashina sig'adigan avtomagistral yo'l (foto)
loading…