Eri ichadigan xotinning hiylasi

Er rosa ichib, kayfda uyga keldi. Xotiniga mastligini bildirmayman deb harakat qildi. Xotin buni sezib gap boshladi:

— Dadasi, rosa ichibsiz-a?

— Hecham-da, bir gramm ham ichmadim.

— Bekorlarni aytibsiz, rosa ichgansiz!

— O’lay agar, ichmadim!

— Qani, unda: «Qishda kishmish pishmasmish, kishmish pishsa, qishmasmish», deng-chi!

— Qishda pishmish q-qish pish qish pish… qishsa pish pish… e bor-e, rosa bo’kib ichdim…

Farida Usmanovna