Yuzingizda qora dog'lar bormi?..

QORA NUQTALAR. Ko’pincha qizlarda paydo bo’ladi, chunki ularning yuz terisi ko’proq yog’li va yog’ bezlari kanallarining teshikchalari kengroq bo’ladi. Bunday holat nafaqat estetik noqulayliklarni, balki keyinchalik terini limon po’stiga o’xshash qilib qo’yadi, yog’ bezi yog’li teshikchalari esa bakteriyalar ko’payishi uchun ideal muhit bo’ladi. Terida qora nuqtalar paydo bo’lishining sabablari esa juda turlicha bo’lishi mumkin.

➖ Teriga kir va chang tushishi
➖ Qo’llarni teriga tekkizaverish
➖ Terini haddan tashqari ko’p tozalash
➖ Noto’g’ri ovqatlanish
➖ Gormonal o’zgarishlar
➖ Chekish