I.V.Stalin o'z o'g'lining o'qituvchisiga yozgan javob xati (+foto)

I.V.Stalin o'z o'g'lining o'qituvchisiga yozgan javob xati (+foto)

I.V.Stalin o’z o’g’lining o’qituvchisiga yozgan javob xati. O’g’lini ayblab o’qituvchiga ishonch bildirgan. Hozirgi kunda vaziyat o’zgargan, tarbiyasiz farzandlar soni ko’paymoqda, tirikchilik bola tarbiyasidan muhim bo’lib qoldi.

Oilada ota-onalar namunasi bolalar uchun hayot darsi hisoblanadi. Otaning onaga, ona mehnatiga, jamiyatga, jamiyat a’zolariga bo’lgan munosabati bola qalbiga yaxshilik yoki yomonlik, ma’qul va noma’qul ishlar haqidagi dastlabki tushunchalarini vujudga keltiradi. Oila muhiti- bu oila a’zolarining o’zaro yuksak ahloqiy munosabatlarining yig’indisidir.