Hammang ishyoqmas, takasaltang deysanlar!..

Kerak bo’lsa, senlar uning qilganini ming yilda ham qilolmaysanlar. U butun boshli yangi til yaratdi. Ha, dunyoda shu paytgacha mutlaqo bo’lmagan va undayi bundan keyin ham bo’lishi mumkin bo’lmagan tilni yaratdi. Ha, bitta ishsiz, sovuq suvga qo’lini urmaydigan odam shunday qila oldi. Yangi tilning nomi  “Chronosentia” ekan.

Mana, o’sha tildan namuna keltiramiz.

Chronosentia paragraph:

Klathos vri’ka tunaris relmé, qi’shanti zenkara ti’flor bregen. Somiri na’thul, paryan volisté cur’va morith zin’vulk. Eno’tri shima’ta, yl’vante crios dran’xar wensuli. Kli’vra zenthos seratim flar’un.

Tarjimasi: «Men vaqtinchalik olamda sayohat qilganimda, mening ichki his-tuyg’ularim juda ko’p narsalarni ochib berdi: bir-biriga bog’langan his-tuyg’ular. Vaqtning keskin oqimi mening borlig’imni o’rab oldi va har doimgidek… mening somatik tajribalarim rivojlanayotgan borliqqa qo’shildi. Bu lahzalar raqsida men tasalli topdim. Vaqtning murakkab iplarini to’qib, o’tkinchi va abadiy dunyo o’rtasidagi nozik muvozanat angladim».