1894 yilda dunyoni aylanib chiqqan birinchi ayol Anna Kopcovskiy velosiped minishni yo’lga chiqishidan bor yo’g’i bir necha kun oldin o’rgangan.
U butun masofani 15 oy ichida bosib o’tdi va 10 ming dollar mukofotga ega bo’ldi.